Đang Thực Hiện

Logo redraw for bsajtt

Redoing the logo for golf store, however based on original design.

Kỹ năng:

Xem thêm: golf design logo, logo golf, bsajtt, logo store design, based logo, logo design golf, logo store, logo based, original based, original design logo, allnetserve, golf logo

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #46002

Đã trao cho:

bsajtt

catch me:)

$40 USD trong 5 ngày
(158 Đánh Giá)
2.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

WTM

read your pm

$80 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mitko97

pls chk PMB

$66 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
sdworkzs

www.sdworkz.com - Please have a look at our work -We are SD Workz - focused entirely on new media designs for web and digital content presentations.

$75 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
0.0