Đang Thực Hiện

Logo redraw for bsajtt

Redoing the logo for golf store, however based on original design.

Kỹ năng:

Xem thêm: logo design for store, golf design logo, logo golf, bsajtt, logo store design, based logo, logo design golf, logo store, logo based, original based, original design logo, allnetserve, Golf Logo

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #46002

Đã trao cho:

bsajtt

catch me:)

$40 USD trong 5 ngày
(158 Đánh Giá)
2.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

WTM

read your pm

$80 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mitko97

pls chk PMB

$66 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
sdworkzs

[url removed, login to view] - Please have a look at our work -We are SD Workz - focused entirely on new media designs for web and digital content presentations.

$75 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
0.0