Đang Thực Hiện

Long Term Business!

Hello Kat!

I'm From Mike and this project is for you.

Please accept so we can deal our payments issues here.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Blog, Đọc bông, Viết diễn văn

Xem thêm: kat, term business, business term, long term business, business term espa, kat project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) NT, United States

Mã Dự Án: #1641991

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

th33professional

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(12 Đánh Giá)
4.3