Đã Đóng

Create worm gear geometry in Lua script

Create worm gear geometry in Lua script, i will send more details in the chat.

Kĩ năng: Lua

Về khách hàng:
( 16 nhận xét ) Ranchi, India

ID dự án: #33730205

1 freelancer đang chào giá trung bình $64 cho công việc này

chivenos1

Hi, I have 5 years of Lua programming language experience. I can do your job but I need more details. Can you reach me via chat? Thanks...

$64 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.9