Đã Đóng

Lua programming

I want this task completed using solar 2d

Kĩ năng: Lua

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Bristol, Sri Lanka

ID dự án: #33743720

1 freelancer đang chào giá trung bình £25 cho công việc này

NikitaBerezkov

Hi, I work with Lua a lot and also have experience with solar2d. I've already done plotting graphs before so this one should not take a long time

£25 GBP trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0