Đang Thực Hiện

Project in artificial intelligence

Looking for project in artificial intelligence which helps in performing the data mining and provides results to end-users

Kỹ năng: Khai thác dữ liệu, Machine Learning

Xem thêm: project in, artificial in, intelligence artificial, looking data mining project, project artificial intelligence, artificial intelligence project, machine learning project, mining project, mining machine, data mining project looking, data mining poker project, project tournament results

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) plano, United States

Mã Dự Án: #4546638

Đã trao cho:

rsonbol

as discussed

$1030 USD trong 30 ngày
(6 Đánh Giá)
4.9