Mở

build a custom model for vott program

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹7389 cho công việc này

arv197

5 years experience in Reactjs / Redux / Angular / Nodejs / PHP / Django / Backned - Frontend development! All of our programming skills: *Front-end: - HTML, HTML5, JSON. - JAVASCRIPT (Ajax, AngularJS / 2 / 4 / 5 / Thêm

₹7000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Niteshagariya

I have worked finished in time

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0