Đã Đóng

Data Mining Expert - Urgent.... -- 2

I need the data mining expert in weka. Details will shared.

Kĩ năng: Machine Learning (ML), Khai thác dữ liệu, Data Analysis

Về khách hàng:
( 554 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #31636207