Đã Đóng

Cần người dạy Machine Learning Online.

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

totoco87

HELLO I am good design machine i have 9 years experience design machine what you want to learn? thanks You

$10 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0