Đã Đóng

Xây dựng model ML dựa trên github và dataset có sẵn

Có dataset về chứng minh thư, cần xây dựng lại model nhận diện tên, số cmnd, ngày sinh, quê quán dựa trên tọa độ của chúng. Sử dụng mạng GCN có sẵn trong project trên github

[login to view URL]

Kĩ năng: Machine Learning (ML), Deep Learning, Python, Tensorflow

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #28353731

4 freelancer chào giá trung bình$169 cho công việc này

tamvannguyen

Chào bạn, Bạn nghĩ sao về việc dùng Scene Text Recognition? Hy vọng được trao đổi thêm với bạn. Trân trọng, Tâm

$140 USD trong 7 ngày
(28 Nhận xét)
4.9
PhucCao97

Các bước thực hiện: - Generate data từ bộ dataset đã có. - Xây dựng model phát hiện các Object( Tên, số Cmnd,..) dùng Faster R-CNN, SSD mobilenet,.. cho kết quả tốt hơn.

$149 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
thuha0201

Hello. I read your description carefully and understand sufficiently. And I am very interesting for your project. I have enough experiences for personal virural assistant, chatbot and using rasa, dialog flow, [login to view URL], Thêm

$167 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
NguyenVanThuQDT

Tôi thành thạo ngôn ngữ lập trình C, C++, Python, đã từng lập trình phần mềm tự động đo thân nhiệt từ xa bằng camera ảnh nhiệt có nhận dạng khuôn mặt bằng libfacedetection trong đó lập trình giao diện sử dụng Qt; lập t Thêm

$220 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0