Đã hoàn thành

Modify Mac OS app from fixed size to resizable window

Modify an existing fixed size screen Mac Os to make it a resizable window app with the navigation moving accordingly.

Kĩ năng: Mac OS

Xem nhiều hơn: modify size window mac, moving from, navigation app, mac, mac os app, mac a, fixed, app fixed, app navigation, bradleyfb, window app mac, network status app mac os, mac os automator modify action, mac os active app window, resizable window, modify size, modify app, change size info window google maps, blue tooth app mac, printing app mac, print app mac, app mac, bluetooth app mac

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Sherman Oaks, United States

ID dự án: #1714393

Được trao cho:

kerrisg

Followup bid on the additional change.

$40 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
4.9