Service Desk 2023

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Handle Help Desk requests remotely- go onsite in Central New Jersey if needed. Knowledge of Windows, MAC, mobile, wireless, VPN, Microsoft 365, Google Workspace, Firewall, routers

Mac OS Microsoft Quản trị mạng Màn hình Windows Windows Server A+ Certified IT Technician Firewall Local Job Mobile Repair Network Engineering Hỗ trợ kĩ thuật VPN Windows 8 Windows Service

ID dự án: #36710785

Về dự án

5 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Bridgewater, United States