Đã Đóng

TISCALI MAIL ACCOUNT GENERATOR

I need someone that can make a mac os programme, easily to use, that creates tiscali mail accounts (namesurname(2numbers)@[login to view URL]) with on tiscali I,with the same password, with random italian names, surnames and the other needed information, using a proxy list and that saves them in a txt file. Good Job!

Kĩ năng: Mac OS, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C, Lập trình C++, Kĩ thuật

Xem nhiều hơn: mail template generator, create mail account centos, login mail account, mail account linux, create mail account command line linux server, browsing txt url window file provider, mail account parser, create mail account yahoo, megashare account generator, information mail account yahoo gathering, rapidshare premium account generator, java url good, account generator deposit file, gmx mail account generator, gmail yahoo mail account generator

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Milan, Italy

ID dự án: #28331419

1 freelancer đang chào giá trung bình €50 cho công việc này

nalinnarayan

I can create cross platform app that can support multiple operating system like windows, mac, and linux. I can create data management online system, Data mining based projects, Web scrapping, Automation Bots, Database Thêm

€50 EUR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0