Đã Đóng

I would like to hire a Mac OS Developer

I want someone who can make my project usable by signing it with Apple Developer Certificate and Making a DMG file. This is going to be a very small project calling Web Service and using C++ EXEC.

Kỹ năng: Delphi, Mac OS

Xem thêm: mac developer hire, mac developer tools, mac developer toolkit, mac developer jobs, jdk mac developer version, want hire foreign developer, want hire software developer, freelance mac developer, find mac developer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #14821379

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹28162 cho công việc này

₹33333 INR trong 10 ngày
(17 Đánh Giá)
4.5
₹38888 INR trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
4.0
JASHWANTH1602

A proposal has not yet been provided

₹12650 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0