Đã Đóng

Tối ưu hoá web Magento 2

Tối ưu hoá

Tư vấn hosting web Magento 2

Customize vài thông số của Magento

Kĩ năng: Magento 2

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #33157560

5 freelancer chào giá trung bình$204 cho công việc này

magentosking

Hi there, I just reviewed your project description carefully. I'm very interested in your job now since I have rich experience in these skills. If you will hire me, I will provide you high quality and deadline. I hope Thêm

$240 USD trong 2 ngày
(18 Nhận xét)
4.6
(1 Nhận xét)
2.9
(2 Nhận xét)
2.3
vigentocommerce

Hi Mình chuyên làm về Magento từ năm 2015 tới nay, nên mình có thể giúp bạn xử lý phần lớn các vấn đề liên quan tới Magento. Ibox mình để cùng work nhé Regards

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Eminencehub

Hey There Hope you are safe from COVID-19. After going through the details of your project I understand that you need Website Optimization Magento 2. I believe that you are looking for a quality work which needs to be Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0