Tối ưu hoá web Magento 2

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tối ưu hoá

Tư vấn hosting web Magento 2

Customize vài thông số của Magento

Magento 2

ID dự án: #33157560

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$204 cho công việc này

magentosking

Hi there, I just reviewed your project description carefully. I'm very interested in your job now since I have rich experience in these skills. If you will hire me, I will provide you high quality and deadline. I hope Thêm

$240 USD trong 2 ngày
(18 Nhận xét)
4.6
vigentocommerce

Hi Mình chuyên làm về Magento từ năm 2015 tới nay, nên mình có thể giúp bạn xử lý phần lớn các vấn đề liên quan tới Magento. Ibox mình để cùng work nhé Regards

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0