Đã hoàn thành

327182 Simple Magento Mod - Easy

I need some to fix my [url removed, login to view] page so that I can display a summery of what the user just ordered.

See mockup attached for visual example.

Please PM questions.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Magento

Xem nhiều hơn: phtml, simple magento, easy questions, success page magento, mod easy magento, magento questions, magento success page, magento easy mod, mockup magento, magento mockup, user magento, magento user, magento display, magento mod

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét )

ID dự án: #2072989

Được trao cho:

AndrwProjects

Will do this modification.

$22 USD trong 1 ngày
(85 Đánh Giá)
6.0