Đang Thực Hiện

Magento Back-End/Front-End Tasks

more detail in file attached

Kỹ năng: HTML, jQuery / Prototype, Magento, MySQL, PHP

Xem thêm: end front, front end magento, virtuemart option attached file, attached file greek translation, attached file php forms, php attached file mail

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Hobart, Australia

Mã Dự Án: #1717823

Đã trao cho:

dannv

Hired by the Employer

$150 AUD trong 2 ngày
(147 Đánh Giá)
6.8