Đang Thực Hiện

Magento Country and Company in orders

Please add the customer and company columns in my magento install on shop.kurosumi.com. thanks

Kỹ năng: Magento

Xem thêm: magento install, magento orders, add company, magento company, add country magento, shipping day country magento, magento customer orders, add orders, magento import customer orders, magento columns, pending orders

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) west babylon, United States

Mã Dự Án: #1613234

Đã trao cho:

infodesires

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.2