Đã hoàn thành

DataBase Restore for MySQL on Windows Server

I need to restore a magento database that has been saved in the compressed .gz format into the Mysql server running on windows server box. This project is time sensitive so please do not bid if you cant jump on this project right away.

Kĩ năng: Magento, MySQL, Windows Server

Xem nhiều hơn: windows server, windows do, windows 2012, magento database, gz, windows server magento, magento mysql server, mysql running, project magento database, magento database format, magento database mysql, magento away, preparewise, windows mysql, magento windows, restore magento database, magento windows server, import mysql database magento, mysql restore database, saved magento, windows database, box mysql, magento saved, user enters colors time text box , time select box

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Salt Lake City, United States

ID dự án: #1653947

Được trao cho:

bruzli2005

More than capable to do the job!

$45 USD trong 0 ngày
(14 Đánh Giá)
4.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

conapps

Hello, we are php/MySQL experts, please check PM for more details. Thanks!

$50 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0