Đã Đóng

Viết Extention đồng bộ tồn kho cho Magento 2

Chúng tôi cần đồng bộ tồn kho cho website Magento 2.

Hiện tại, dữ liệu tồn kho đang được lưu tại một máy chủ trung gian (từ ERP đổ về) - máy chủ đang chạy SQL Server.

Chúng tôi cần đồng bộ từ máy chủ này vào website Magento 2 để dữ liệu tồn kho luôn được cập nhật.

Rất cần anh em có kinh nghiệm hỗ trợ.

P.s. Còn rất nhiều nhu cầu khác liên quan đến Magento

Kĩ năng: Magento 2, Web API

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #24134942

3 freelancer chào giá trung bình$177 cho công việc này

Sukh99

[login to view URL] [login to view URL] review my recent magento 2 work thank you **********

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Appicsoftwares

Hi I am a "Magento 2 developer". And fully Expert In Magento 2 Customization, Speed Optimization, Integration, Upgrade, Design and Developing an e-commerce website. I have made this ecommerce site : http://locksafe Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Jordi129

Hiện thấy mấy extension về ERP này bán khá đăt. Có vẻ tớ làm được con này nhưng cần biết thêm chi tiết về yêu cầu Liên hệ với t qua skype: ninhkieu94 nếu c có nhu cầu nhé

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0