Đang Thực Hiện

Customise Magento

I have magento website i need to customize it good design

I have a small budget don t have a lot of time need it really fast.

Thank

Kỹ năng: Magento

Xem thêm: magento customize, customise a, magento lot, magento website management design, magento website loading time, magento website fast, budget magento, need magento budget, magento fast, customise website, customise magento, good magento design, customize magento

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Paris, France

Mã Dự Án: #1602467

Đã trao cho:

nmans

Let us get this done for you

$480 USD trong 7 ngày
(89 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $440 cho công việc này

devloperIT

magento/php experienced

$400 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0