Đang Thực Hiện

Fix sliders and the product images

Đã trao cho:

phpdevindia

Thanks sir.

$100 USD trong 2 ngày
(32 Đánh Giá)
5.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

sharesoft

Please check your PM.

$60 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
4.4
nomadkyle

Hi, We can do it and ready to start now. Thanks,

$50 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.2
softtackles

lets start !! Check pmb

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0