Đóng

Magento Developers - High Quality Only

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £14 GBP / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £15 GBP / hour
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

We are looking for top rated Magento Developers to work with us on numerous projects in future. You will need to have a great portfolio, expert knowledge of Magento development and have a good feedback.

Please post me some examples of your work and cost per hour.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online