Đã hoàn thành

Magento improvements (USD)

We need some changes and improvements at a Magento Store, already installed.

1. The contact Form don't send emails;

2. Limit the total weight;

3. Form lists don't work on IE (version less than 8);

4. Other smaller design improvements;

Kĩ năng: Magento

Xem nhiều hơn: usd design, magento contact, design improvements, magento store changes, contact form magento, changes magento, weight magento, magento changes, form magento, magento form, magento send form, magento weight, magento pricing weight, version magento, magento table weight ship method, magento shipping weight, magento price product total, magento input weight, magento count catagroy total products, magento contact form send, magento attributes weight, magento product weight, magento contact form, magento design changes, magento already installed

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Maia, Portugal

ID dự án: #1058437

Được trao cho:

AStonetech

Please have a look at PMB

$120 USD trong 3 ngày
(179 Đánh Giá)
7.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $88 cho công việc này

asmscorses

I'm very interested to do this project. Thanks.

$55 USD trong 7 ngày
(70 Nhận xét)
6.2