Đang Thực Hiện

magento 1.5 installation

hi there - i am wanting magento [url removed, login to view] installed on 2 separate sub domains of my website.

should be a very simple job for the right person.

thanks you.

Kỹ năng: Magento

Xem thêm: magento job, simple magento, magento simple website, job wanting, magento separate domains, magento simple, job magento, installation magento, easy job right person, job simple translation

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) albion, Australia

Mã Dự Án: #1054814

Đã trao cho:

onlineworking247

hi indieprintcom. i can done.

$30 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

wilyjose

I am the right person for this task. Thanks

$40 AUD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
5.4
webofsolutions

Ready to start. Choose now.

$100 AUD trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
5.1
college77

Let's get started:)

$50 AUD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2