Đã Đóng

Magento 2 performance improvement & installing some extensions

Hi,

We need someone who can help us Magento 2 performance improvement & installing some extensions. The rest we will discuss on chat

Thank you

Kỹ năng: Mở rộng & Dịch vụ thêm, Magento

Địa điểm: United States

Xem thêm: magento 2 cache extension, speed up magento 2 admin, magento 2 minify html, speed up magento 2 development, speed up magento2, magento 2 enable compression, enable gzip compression htaccess magento, magento 2 performance optimization, magento freelancer, magento aws performance, magento site performance, magento performance improvement, performance improvement magento, bedroom performance improvement, magento wamp performance

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Malta, Malta

Mã Dự Án: #14870099