Đang Thực Hiện

Magento Permissions Magento Connect

When in Magento Connect I am getting the following error:

Warning: Your Magento folder does not have sufficient write permissions.

Kỹ năng: Magento

Xem thêm: error magento connect, magento connect error, error magento, vbscript check permissions folder, reading permissions folder, script permissions folder, permissions

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Huntingdon, United Kingdom

Mã Dự Án: #1628420

Đã trao cho:

jerrypro

Check PMB.

$40 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

safecodedev

Hi, can I help you ?

$30 USD trong 0 ngày
(36 Đánh Giá)
4.5