Đã hoàn thành

Magento - translation and about

I need to set some translation , modify template, modify two transactional email and install a social plugin in an e-commerce website where Magento is installed

Kĩ năng: Magento

Xem nhiều hơn: magento translation, magento plugin, magento 20, magento transactional email, magento email template, transactional email, commerce website magento, set magento website, modify translation, install social template, plugin modify, email magento, modify magento, social plugin magento, translation 2011, magento install plugin, social magento, commerce translation, magento social, set website magento, plugin magento, magento social commerce, magento modify magento email, magento email, install plugin magento

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Pieve di Cento, Italy

ID dự án: #1013732

Được trao cho:

dipak526

Hi, Please check PMB Thanks

$70 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
2.7