Đang Thực Hiện

Magento - Unable to write to the configuration file

It is most likely a permission issue. Need to work on Team viewer.

expected rate $2/hour.

Kỹ năng: Magento

Xem thêm: write configuration file asterisk, write configuration file net, read write configuration file, write configuration file, magento configuration file, configuration file vbnet write

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Sambalpur, India

Mã Dự Án: #14914613

Đã trao cho:

$6 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

sr33raj

hello i can fix the magento config file issue

$5 USD / giờ
(9 Đánh Giá)
3.0
$7 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
1.6
arpit2011

A proposal has not yet been provided

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
rahul0000poo

A proposal has not yet been provided

$4 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0