Đang Thực Hiện

Project for madhavdutta

A cosmetic upgrade to the main page and a new navigation bar and on site seo it the link structures

slider bars

images

nav bar

price list page

blog

logo

Kĩ năng: Magento

Xem nhiều hơn: logo price list, link structures, madhavdutta, logo for bar, nav bar, project structures, project bar, logo slider, slider bar, magento page seo, link bar magento, magento upgrade magento magento, magento seo upgrade, project link logo, link navigation bar magento, project slider, magento slider navigation, magento nav bar, nav bar page, seomarketingdude, project price list, slider seo, xcode project iphone image slider, typing project images word, seo site navigation bar

Về Bên Thuê:
( 83 nhận xét ) Boca Raton, United States

ID dự án: #1620196

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

madhavdutta

Please accept.

$500 USD trong 7 ngày
(12 Nhận xét)
5.9