Đã hoàn thành

2012-06-05 7 taks in Magento shop

Hi all,

I have 7 Magento tasks for an almost ready substore

I have a detailed description of these tasks in the attachment

See attachment

Kind regards

John

Kĩ năng: Magento

Xem nhiều hơn: magento shop 2012, Magento tasks, johnploeg, description magento, ready magento, kind regards translation italian, kind regards estonian, shop magento germany, software shop magento, french translation kind regards, magento description, kind regards translation japanese, kind regards francais, kind regards italian, kind regards translation french, create shop magento, magento shop

Về Bên Thuê:
( 171 nhận xét ) Enschede, Netherlands

ID dự án: #1677227

Được trao cho:

pamysoft

Thanks for posting the project

$180 USD trong 2 ngày
(19 Đánh Giá)
5.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $263 cho công việc này

nmans

Let us get this done for you

$400 USD trong 7 ngày
(77 Nhận xét)
6.4
marketingzone

Kindly check pm to get an attractive bid

$250 USD trong 10 ngày
(21 Nhận xét)
5.1
rajeshwarieso

For more details please check PMB.. Thanks

$222 USD trong 12 ngày
(4 Nhận xét)
3.7