Đã hoàn thành

Website build by onlinebiz

Build of flash sales website in magento by Tung from OnlineBiz software.

Designs provided.

Build of flash sales website in magento by Tung from OnlineBiz software.

Designs provided.

Kĩ năng: Magento

Xem nhiều hơn: website in magento, tung, magento build, software sales website, sales flash magento, software build website, flash sales website, magento flash sales, flash sales magento, magento flash sales website, website flash sales, sales website build, magento website designs, magento designs, build website poker game software, build website magento, build website flash, build sales website, build magento website, flash website magento, flash magento, sales website, magento flash, build website 2008 software download, software poker build website

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Malton, United Kingdom

ID dự án: #1736989

Được trao cho:

value4u

Thanks for the project.

$2000 USD trong 15 ngày
(75 Đánh Giá)
8.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $1750 cho công việc này

flashdeveloperau

let's start

$1500 USD trong 15 ngày
(7 Nhận xét)
4.1