Đã Trao

Main web page

this site will be the main landing page, from this site user can select his closest store.

User then will be directed to the store page.

Kỹ năng: Javascript, PHP

Xem thêm: landing web page, store landing page, store page, icon select user, select user icon, landing page, sub page web design

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Nashua, United States

Mã Dự Án: #4545035

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

glowsol

Hired by the Employer

$100 USD trong 5 ngày
(26 Đánh Giá)
6.1