Đang Thực Hiện

Consulting

Được trao cho:

louisebredgaard

Master of Laws (LL.M.) from University of Copenhagen. Experience within the private and public sectors

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer chào giá trung bình $20/giờ cho công việc này

(0 Nhận xét)
0.0