Đã Trao

manual transmission model in Pro e

we want to make a project in which we want to design a model of manual transmission in having 3 gears ; the model will consist of a flywheel ; gears; drive shaft ; differential; wheels

Kỹ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem thêm: transmission, pro e, gears, pro model, manual design, model pro, differential design, design manual, pro model toy, drive model, wheels model, want model, model wheels, pro bid developer manual, design gears, model pro graphics designer, model pro freelancer, pro engineer model wheel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #4545078

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

dirdante

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(54 Đánh Giá)
6.0