Đã Trao

manual transmission model in Pro e

we want to make a project in which we want to design a model of manual transmission in having 3 gears ; the model will consist of a flywheel ; gears; drive shaft ; differential; wheels

Kĩ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem nhiều hơn: pro-e project, Transmission, pro/e, pro e, gears, simulink model closed loop control pmsm drive, pro model, manual design, model pro, differential design, design manual, 3d pro model toy, php pro bid programmers manual, php pro bid user manual, php pro bid install manual, drive model, wheels model, want model, model wheels, pro bid developer manual, design gears, model pro graphics designer, model pro freelancer, pro engineer model wheel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #4545078

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

dirdante

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(54 Nhận xét)
6.0