Đã Đóng

Sewer/embroidery

4 freelancer đang chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

JJdatajobs

Hello 'Melissa18', I am submitting my detailed bid in the PM. Kindly review the same. Thank you very much. JJdatajobs.

$8 USD / giờ
(3 Nhận xét)
3.4
beth983

This is beth,we can try it

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
SoftTouch123

We can do the work. Fpr more details please see pm.

$10 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
nehamarolia

Hi, This is Neha from India.

$6 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0