Đã Đóng

Online RF performance Report for Telecommunication Operator

RF Performance Report for Telecommunication Operator ,where they need RF environment verification from there daily network data and onsite drive test data.

Data source Provider: Telecommunication Operator,Vendor who are doing roll out of network for cellular company.

Data type : Onsite Drive Test Data, OSS Data, Geo Data from OSS.

Analysis :

Drive test Report :

RF Environment details report with respect to Coverage and quality from drive test report and providing analysis report for tuning network.

Optimization Performance Report :

Radio Network online performance report which can be provided to client as OSS data provided from their system

Kĩ năng: Phân tích kinh doanh, Sản xuất, Tìm nguồn cung ứng

Xem nhiều hơn: who need manufacturing, test c++ online, out sourcing company, out source online, c++ test online, performance report telecommunication company, test performance report, online optimization, data analysis online, supplier online, online manufacturing, manufacturing online, telecommunication, supplier source, supplier quality, source supplier, radio online, performance tuning, Performance test, operator, online radio, network performance, cellular, test drive test, online report

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mexico

ID dự án: #1613281

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

letsconnect7

I'm ready to work, plz chk PM

$50 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0