Đã Đóng

diecutbags

I am looking for die cut bags Black with my logo printed in Silver metalic.

I am a fashion jewellery shop

My logo is Sassy

I want small, medium and large bags

Kỹ năng: Sản xuất

Xem thêm: jewellery logo, cut black, silver jewellery, silver jewellery logo, shop fashion, logo shop jewellery, fashion logo 2011, shop fashion bags, logo fashion shop, convert large picture small, phone large icons small, jewellery shop logo, fashion shop, jewellery shop, logo jewellery shop, logo manufacturing, fashion shop logo, logo jewellery, online jewellery shop aspnet, fashion jewellery, manufacturing logo, large dpi small 300, die cut, jewellery shop templates

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #1063788

3 freelancer đang chào giá trung bình $433 cho công việc này

sammyjun

Hi Ready to do it .Pls see pm for more details

$250 AUD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
srcsolution

complete satisfaction guaranteed.

$300 AUD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
narainsons

We can supply such bags in Paper/Print narainsons/gmail

$750 AUD trong 45 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0