Đã Đóng

3d printing / Additive manufacturing workshop

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹41666 cho công việc này

CDesindore

Dear Hiring Manager, I am a mechanical engineer. I have experience with 3D printing. Relevant Skills and Experience I have experience with 3D Modelling,3D Printing and Product design. I have expertise in 3D Modellin Thêm

₹27777 INR trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
2.1
Soundaryaseenu

A proposal has not yet been provided

₹55555 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0