Đang Thực Hiện

Market Research

Được trao cho:

(32 Đánh Giá)
6.4

6 freelancer chào giá trung bình €16/giờ cho công việc này

(350 Nhận xét)
8.1
(54 Nhận xét)
7.7
(31 Nhận xét)
6.1
(44 Nhận xét)
5.3
(0 Nhận xét)
0.0