Đang Thực Hiện

special project for Nidhi Jain

create a comprehensive list of sites where we can scrape property manager data base

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Nghiên cứu thị trường

Xem thêm: special project fabi48, special project excel, data entry special project, special project java, special project atlasinfotech, special project account, sample completing special project, special project, movie special effects project

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) raleigh, United States

Mã Dự Án: #14845519

Đã trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(59 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.0