Đã Đóng

Need Experiece Poster

Hi Dear

I need very experience poster. I need daily 300 post. Posting between 8:00AM-8:00pm (Eastern Standard Time).

This Posting is in service section. One City posting . I need a Reliable and experience poster. I need long term relationship. So Bid Urgently.

Requirement

* Have Own Craiglist Accounts.

* Have own Ip solution

* Have to send Daily Report.

Kỹ năng: Quảng cáo, Đăng rao vặt, Tiếp thị

Xem thêm: need marketing experience, urgently requirement, reliable posting service, advertising city, need daily, need 100 urgently, need service section poster, report urgently, advertising accounts, solution posting, need posting service, solution report, need poster term, posting solution, need proxy urgently, ip solution, bid technical requirement, bid advertising accounts, copy editing need bid, reliable poster, need bid ffmpeg installation, need writers urgently, poster posting service, poster service, experiece

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Badda, Bangladesh

Mã Dự Án: #1075693

3 freelancer đang chào giá trung bình $103 cho công việc này

shahbaz12345

Please Check PM

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ammbs

ready to start . please check pmb. thanks...

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
ASHWIN123456

I HAVE EXPERIENCE OF ADS POSTING JOB. I AM INTERESTED I YOUR JOB. PLEASE SEND ME FULL DETAIL. PLEASE CHECK MY PM. THANK YOU.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0