Đã Đóng

Online Data Entry Form Filling

Online Data Entry Form Filling Project

i have a team of best data entry typing and have many workers of Online or Offline Data Entry Form Filling

if u have a project of Form Filling or have a Company project

So tell me or bid me please

i have a best workers for online data entry form filling

i need Unlimited Forms of Project

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị

Xem thêm: online data entry workers, company need online workers, best online marketing, online data entry company, data entry workers online, best online advertising, advertising online, online workers, online filling forms, online data typing, online data entry project, offline form filling, FORM FILLING, form filling project, filling forms, best online data entry, form filling project company, online data filling, entry form filling, online data form, offline filling form, offline filling project, online data form filling, offline workers, 2012 data entry form

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1637001

3 freelancer đang chào giá trung bình $910 cho công việc này

tarikulrana

I am intested to this job .please give me this job

$980 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dhruvshah2410

I have done data entry work before. Can type about 35words/min.

$750 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
asadme4u

i Am interesting to doing this project

$1000 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0