Đã hoàn thành

165423 Apparel

Needing a list of Atlanta area apparel retailers specializing Streetware/Urban-HipHop clothing. The list would include the business name, address, telephone number and owner information.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị

Xem thêm: marketing clothing, apparel clothing, list retailers, apparel business, urban clothing

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Atlanta,

Mã Dự Án: #1911614

Đã trao cho:

lrobertson

Please check the pm, thanks!

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0