Đã hoàn thành

148469 Google Ads

I need someone to put google ads on just my homepage of one site.

And on the other site, put 10 different google ads (channels) on 10 pages (just the top, already did the bottom)

I will provide the google adsense code.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: google ads, google adsense code, site google ads, google homepage, put site google

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Hiawatha, United States

ID dự án: #1894648

Được trao cho:

maniya15

I can do it..

$10 USD trong 0 ngày
(164 Đánh Giá)
6.2