Đã hoàn thành

326363 Myspace Friends Wanted

We have a myspace account with only 200 friends.

1.)How many new friends can you get for me?

2.)How many days will it take you to finish?

3.)How much money you cost?

4.)What day can you start?

5.)Can you get me some media, Radio, & TV station friends?

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: 200 myspace friends, wanted 200 marketing, doctormason, 200 radio station, wanted money, friends wanted, wanted friends, myspace friends day, marketing tv, friends myspace day, myspace day, myspace wanted, radio wanted, money myspace, myspace marketing, myspace account, money wanted, myspace friends, radio marketing, friends day myspace

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét ) Manila, Philippines

ID dự án: #2072170

Được trao cho:

shabzdesignz

View PMB.

$10 USD trong 60 ngày
(2 Đánh Giá)
1.3