Đang Thực Hiện

120085 One million MySpace friends

I require 1 million (or more) MySpace friends. I prefer they be grouped by age over several accounts. They all should be from the US. My target audience is from 18-36.

Thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: target friends, myspace marketing, myspace friends

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1866255

Được trao cho:

etnad0

I can get this done in 45 days or less.

$250 USD trong 45 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0