Đã hoàn thành

156129 Postings

I need someone to do 100 postings a day on such sites as [url removed, login to view] and other popular classified sites. i have attached the instructional document for review. please only bid if you understand the document.

Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: classified postings, backpage classified, classified backpage, backpage please com, postings postings, backpage sites, backpage com, review postings, classified sites backpage, popular classified sites, postings backpage, backpage marketing, sites backpage, backpage postings, postings

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Huntington Beach, United States

ID dự án: #1902314

Được trao cho:

sonicsamz

Easy as pie :).

$30 USD trong 1 ngày
(69 Đánh Giá)
4.3