Đang Thực Hiện

154006 Convert PDF to publisher

I need the attached pdf document converted into a Publisher or word document with changes to the person's name and company through out.

Please look at it and let me know how long it will take you to do.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Tiếp thị

Xem thêm: pdf word rewriting, 250 pdf, word converted pdf, word pdf convert, article pdf, pdf name, pdf converted, company pdf, company need pdf, need publisher, need pdf converted, pdf company, article publisher, marketing pdf, convert pdf publisher, pdf publisher, convert publisher, convert word pdf, convert publisher word

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Placentia, United States

Mã Dự Án: #1900189

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

SouthIndian

Plz. refer PMB. Tks.

$20 USD trong 0 ngày
(70 Đánh Giá)
5.1