Đang Thực Hiện

6563 Google Ad

I would like to open a Google adwords account but need someone to write a catchy ad for Google Adwords. My website is www.redneckconnect.com.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Tiếp thị

Xem thêm: google ad, open account google, need someone google adwords, write article google, 250 adwords, write google, article rewriting google, article ad, google article marketing, google adwords 250, adwords 250, google adwords account

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) houston, United States

Mã Dự Án: #1757434

Đã trao cho:

SEM1

Hey - You might be a redneck iffin you pick me. Cause nobody else can get er done!!!!!

$30 USD trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
4.6