Đang Thực Hiện

Facebook Fans in Australia 5000+ Needed

I want to get 5000+ fans on facebook for me Party Supply Company here in Australia,

I want the fans to be all australian as my business is only here in australia and I cannot sell to other countries.

Kỹ năng: Quảng cáo, Tiếp thị đại trà, Nghiên cứu thị trường, Tiếp thị

Xem thêm: marketing in australia, in australia, facebook for business marketing on facebook, business marketing on facebook, facebook bulk, australia, australia c, bulk sell, sell australia, bulk facebook marketing, want australian facebook, australia marketing, 5000 facebook needed, marketing australia, want sell facebook, bulk marketing facebook, facebook 5000 australia, 5000 needed, 5000, facebook australian, australia business, supply fans, needed party, facebook bulk marketing, australia facebook

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Gold Coast, Kazakhstan

Mã Dự Án: #1040861

Đã trao cho:

mikechuah

Please check PM

$50 USD trong 10 ngày
(27 Đánh Giá)
5.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

u4umermalik

dear sir i am ready for this project hope you give me PM soon best regards Umer

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
realtraff

Hi ready to Start Please check PM

$75 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0